اسید هیومیک

کود بلک روت Black root

(اسید هیومیک مایع)

اسید هیومیک عناصر کمیاب را فراهم می کند. در صورتی که از اسید هیومیک به طور مدام استفاده شود، بافت خاک و کیفیت آن بهبود می یابد و نفوذ آب و هوا در اطراف ریشه به راحتی انجام می گیرد. اسید هیومیک سبب تسریع جوانه زنی بذر، افزایش جمعیت میکروب های مفید خاک، بهبود ساختار و عملکرد ریشه های مویین و اصلی و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می شود.

بلک روت، فسفر و نیتروژن را که در خاک به صورت تثبیت شده درآمده است آزاد کرده و در دسترس گیاه قرار می دهد.همچنین بلک روت عناصر میکرو را برای گیاه فراهم می کند و به راحتی توسط گیاه جذب می شود. همچنین سبب کاهش اثرات سمی آمونیوم در گیاه شده و بر کیفیت محصول می افزاید. بلک روت سبب تشکیل هوموس به صورت پایدار در خاک می شود و به مدت طولانی در خاک و در دسترس گیاه باقی می ماند. این کود مصرف نیتروژن را تا 25 درصد کاهش می دهد. از آن جا که این کود دارای محرک رشد ریشه و سالیسیلیک اسید است، سبب افزایش رشد ریشه های ضعیف، به ویژه در فصل زمستان می شود.

 

درصد عناصر

مواد ارگانیک کل

13

اسید هیومیک+اسید فولویک

12
پتاسیم محلول (K2O)

1

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی
200-250 میلی لیتر در 100 لیتر آب

 

15-30 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود