ترانسفورماتور

شرکت بشری امین و مدیران آن در زمینه تامین ترانسفورماتور های روغنی و خشک و همچنین طراحی کارخانه های ترانسفورماتور سازی به صورت کلید در دست ؛ سابقه طولانی و تجربه موثری را دارا می باشند و تا کنون در زمینه تامین مواد اولیه ترانسفورماتور و طراحی کارخانه های ترانسفورماتور سازی به صورت کلید در دست در زمینه های ذیل اقدام نموده اند .

مدیریت اداره و احداث کارخانه ایران ترانسفو ری با همکاری شرکت زیمنس (ترافویونیون آلمان)

لازم به توضیح است کارخانه توزیع ایران ترانسفوری در حال حاضر با ظرفیت 30000 دستگاه و قدرت 3500MVA در حال بهره برداری است .
مدیریت اداره و احداث کارخانجات توزیع و قدرت ایران ترانسفو زنجان برای تولید ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت تا ولتاژ 400 کیلو ولت و قدرت 315MVA با همکاری شرکت زیمنس آلمان (ترافویونیون آلمان)

لازم به توزیح است که کارخانجات ایران ترانسفو زنجان در حال حاضر با ظرفیت 17000MVA و تعداد 50 دستگاه ترانسفورماتور قدرت ، 280 دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع و 12000 دستگاه ترانسفورماتور توزیع در حال بهره برداری می باشد .

تامین مواد عایق

تامین سیلیکاژل

تامین کلید تنظیم ولتاژ فوق توزیع

تامین پودر چسب عایق

تامین و طراحی مخزن ترانسفورماتور

طراحی کارخانه ترانسفورماتور سازی به صورت کلید در دست به ظرفیت 1000 مگا ولت آمپر

طراحی کارخانه تعمیر ترانسفورماتور به ظرفیت 300MVA به صورت کلید در دست

مدیریت کارخانه ترانسفورماتور سازی به نیابت کارفرما (شرکت برق منطقه ای تهران)

تامین دانش فنی ساخت و محاسبه ترانسفورماتور

تامین ترانسفورماتور
تامین ترانسفورماتور های روغنی
تامین ترانسفورماتور های خشک (رزینی و غیر رزینی)
تامین ترانسفورماتورهای ویژه

تامین مواد اولیه و متعلقات ترانسفورماتور
مس
ورق هسته
مواد عایق
آهن آلات
روغن
رله بوخهلتز
کلید تنظیم ولتاژ، ترانسهای جریان، رطوبت گیر، روغن نما، مقره، چسب، سیلیکاژل، کفشک، و …