سینی کشت ترکیه ای

سینی کشت نشاء ترکیه ای100 تایی
شرکت بشری امین وارد کننده انواع سینی کشت از ترکیه میباشد
        
لیست سینی کشت ترکیه ای شرکت بشری امین
ردیف جنستعداد حفره(عدد)ابعاد سینی (cm )قطر حفره (cm )ارتفاع حفره (cm)تعداد هربستهحجم حفره (cc )
1پلی پرو پیلن قابل انعطاف 2432 × 51.57.57100210
2پلی پرو پیلن قابل انعطاف 2832 × 51.56.57100135
3پلی پرو پیلن قابل انعطاف 3232 × 525.57100135
4پلی پرو پیلن قابل انعطاف 4532 × 525610070
5پلی پرو پیلن قابل انعطاف 5027 × 524.5 × 4.5510058
6پلی پرو پیلن قابل انعطاف 7032.5 × 524.2 × 4710068
7پلی پرو پیلن قابل انعطاف 8430 × 503.7 × 3.7510040
8پلی پرو پیلن قابل انعطاف 10450 × 303410030
9پلی پرو پیلن قابل انعطاف 12827 × 52.5 2.8 × 2.8 4.510026