مه پاش

فوگر یا مه پاش

مشخصات

مه پاش، آب را به صورت مه با هوا ترکیب می کند این عمل به منظور کاستن از دمای هوا و تولید رطوبت صورت می گیرد، به این ترتیب که آب برای تبخیر نیازمند انرژی است و این انرژی را از گرمای هوا دریافت می کند و این سبب کاهش دما می شود.

  • با دبی 22 لیتر بر ساعت
  • اندازه پاشش به قطر 3 متر

محصول شرکت: NETAFIM

کشور: ترکیه

دسته: تجهیزات گلخانه