گلدان

گلدان

مشخصات

گلدان های ساخته شده از مواد خام درجه یک (پلی اتیلن)، داری مواد ضد یووی و چند بار مصرف

 

 شماره گلدان  اندازه گلدان 
9 ارتفاع 9 اندازه دهانه 9 سانتیمتر
12 ارتفاع 12 اندازه دهانه 12 سانتیمتر
13 ارتفاع 13 اندازه دهانه 13 سانتیمتر
14 ارتفاع 14 اندازه دهانه14 سانتیمتر

کشور: ترکیه

دسته: گلدان و سینی نشاء