بستر کشت

بشری امین وارد کننده انواع بستر کشت کوکوپیت و پیت ماس و عرضه کننده انواع پرلیت کشاورزی میباشد.

بستر کشت

بستر کشت