گیره پشتیبان خوشه در زمان گلدهی به انتهای خوشه وصل می شود و مانند یک فلز عمل خواهد کرد و با افزایش وزن میوه ها اجازه شکستن خوشه را نمی دهد . طبق تحقیقات انجام شده زمانیکه انتهای خوشه آسیب ببیند رشد میوه ها کم شده و منجر به کاهش عملکرد می شود .

 

تعداد در هر کارتن: 8000 عدد

کشور سازنده : ترکیه

شرکت وارد کننده: بشری امین

دسته : تجهیزات گلخانه