پیت ماس چیست
مارس 14, 2016
بستر کشت کوکوپیت
مارس 14, 2016

مزایای استفاده از کوکوپیت

مزایای استفاده از کوکوپیت
•بهترین بستر رویش بذر، قلمه، انواع پیاز و نشاء
•بستر کشت هیدرو پونیک
•دارای تخلخل هوایی حتی در زمان اشباع شده از آب ظرفیت نگهداری بسیار خوب آب(هر قالب فشرده 5 کیلو گرمی دارای حجم 60 لیتر میباشد)
•کاهش زمان جوانه زنی و رشد سریع ریشه
•فاقد علف هرز و هر گونه بیماری ناشی از خاک
•موجب افزایش رویش بذر, ریشه، گل و میوه در گیاهان می شود
•ماندگاری بیشتر و…
•ظرفیت نگهداری بسیار خوب آب (7 تا 10 لیتر آب)
•حفظ کیفیت گیاه بخصوص در شرایط آب و هوایی خشک تا زمان فروش حفظ
•بهینه سازی آبیاری (عدم نیاز به آبیاری مکرر)
•تخلخل هوایی بسیار خوب
•کاهش زمان جوانه زنی ورشدسریع ریشه
•فاقدعلف هرز وهرگونه بیماریهای ناشی از خاک
•ماندگاری کوکوپیت (5 – 4 سال)
•دارا بودن PH ایده آل (5/6 – 6/5)

دیدگاه ها بسته شده است