مزایای استفاده سوپرجاذب آکوازورب
مارس 14, 2016
مواد تشکیل دهنده کراپ ايد
مارس 14, 2016

ميزان مصرف آکوازورب
درختکاري

ميزان مصرف وابسته به پارامترهاي زيادي ميباشد از جمله نوع بافت خاك، ميزان شوري آب يا خاک، ميزان تبخير ، رطوبت و يا بارندگي منطقه، پراكنش بارندگي ، نوع و سن درخت و همچنين تجربه كشاورز در مصارف قبلي به اين معنا كه هر چه بافت خاك شنی تر باشد مصرف آكوازورب بيشتر و هرچه شوري آب يا خاك بيشتر مصرف آكوازورب بيشتر و هرچه تبخير منطقه بالاتر مصرف بيشتر و هر چه بارندگي و رطوبت بيشتر باشد مصرف آكوازورب كمتر و همچنين هر چه نياز آبي درخت بيشتر و يا درخت مسن تر باشد مصرف بيشتر ميگردد بنابراين بهترين معيار اندازه گيري ميزان مصرف با توجه به تفاوت بسيار زياد آب ، خاك و هواي مناطق مختلف، تجربه كشاورز و بدست آوردن مناسب ترين ميزان از طريق تجربه و آزمون ميزان هاي مختلف در حصول بهترين مقدار مياشد.اين ميزان مي تواند از 50 گرم تا 2 كيلوگرم با توجه به شرايط مختلف براي هر درخت متفاوت باشد. البته ميزان 2 کيلو حتما براي درختان با سن بالاتر و داراي شرايط اقليمي بسيار خشک توصيه مي شود. بطور کلي براي هر متر مکعب خاک 1 تا 2 کيلوگرم با توجه به شرايط ذکر شده مي باشد. که اين مقدار با توجه به حجم هر چاله و گرفتن نسبت با 1 مترمکعب بدست مي آيد. مثلا براي کاشت يک نهال با توجه به ابعاد معمولي چاله کاشت که حدودا” 50 *50*60 ميباشد حدود 100 الي 200 و در شرايط خاص 300 گرم ميباشد.

derakht1

زراعت

براي زراعت اين ميزان با توجه به شرايط بالا از 25 کيلو گرم الي 150کيلو گرم در هکتار و در شرايط خاص به ميزانهاي بالاتر متغيير ميباشد. البته در زراعت اين ميزان به انتظار ما در استفاده از سوپرجاذب مربوط ميشود به اين معنا که به عنوان مثال ما انتظار داريم سرعت جانه زني افزايش يابد يا ميزان مصرف آب ما کاهش پيدا کند و اين کاهش به چه ميزان باشد. اگر انتظار افزايش سرعت جوانه زني باشد طبيعتا نياز به مصرف زياد نمي باشد و ميتوان همراه و مخلوط با بذر و به ميزان کم مثلا 10 کيلو گرم يا کمتر در هکتار استفاده نمود ولي در صورتي که بخواهيم مصرف آب را کاهش دهيم باز بسته به مقدار نياز به کاهش مصرف آب مقدار مصرف آکوازورب افزايش مي يابد.

derakht2

چمن کاري

ميزان مصرف آکوازورب در چمن کاري 50 الي 150 گرم در هر متر مربع ميباشد که اين ميزان بسته به شرايط ذکر شده در بالا اعم از بافت خاک، ميزان شوري و املاح موجود در آب يا خاک و… ميباشد . توصيه ميشود بهترين ميزان مصرف را با در نظر گرفتن 3 تيمار 50 ، 100 و 150 گرم در هر متر مربع از سطح خاک قبل از استفاده وسيع بدست آيد تا بهترين نتيجه و بازدهي حاصل شود ولي براي شرايط معمولي خاک ميزان 50 گرم براي هر متر مربع توصيه مي شود.

derakht3

استفاده از آکوازورب نقش بسيار موثر و چشمگيري در کاهش هزينه هاي جاري نگهداري چمن در سطح شهرها داشته و ميتواند هزينه هاي شهرداريها را به طرز باور نکردني کاهش دهد.

دیدگاه ها بسته شده است