روش مصرف آکوازورب
مارس 14, 2016
کوکوپیت
مارس 16, 2016

گروه آکوازوربها
شرکت SNF تولیدکننده گروهی از پلیمرهای شیمیایی آکوازورب، با خاصیت جذب آب که موارد استفاده مختلفی در زمینه های کشاورزی دارند می باشد. همچنین فراورده های دیگری که در اصلاح شرایط خاک و جلوگیری از فرسایش خاک موارد استفاه دارند نیز آماده عرضه به بازار میباشد. بطور خلاصه پلیمرهای آکوازورب به شرح زیر می باشد:
آکوازورب PR 3005 : اساسی ترین نوع از محصولات شرکت SNF در بخش کشاورزی می باشد. تمامی محصولات امور کشاورزی دیگر این شرکت در مواردی مورد استفاده قرار می گیرند که استفاده از پلیمر PR 3005 بخاطر شرایط اقلیمی قابل مصرف نمی باشد. این پلیمر جاذب آب و با خواص متغیر ترمیم خاک و کشت آبی و خاکی بکار میرود . سه نوع پلیمر با اندازه A، B، C آماده عرضه است.
آکوازورب AQUASORB PR 3005
این محصول یک کوپلیمر پلی اکریل آمید POLYACRYLAMID COPOLYMER است که آب را در خود ذخیره می کند. عمل آن را میتوان با یک اسفنج مقایسه کرد با این تفاوت که یک اسفنج با آب یا بدون آب وزن خود را حفظ میکند ولی آکوازورب قابلیت انبساط و انقباض در زمان جذب و دفع آب دارد و ظرفیت جذب آب در آن بستگی به کیفیت آب دارد.
– آب مقطر تقریبا معادل 500 برابر وزنش می تواند آب جذب نماید .
– آب با 1g/1 نمک تقریبا معادل 200-150 وزنش آب جذب می نماید .
– آب با 4g/1 نمک تقریبا معادل 90 برابر وزنش آب جذب می نماید
– آب دریا تقریبا معادل 40برابر وزنش آب جذب می نماید.
برای مصارف کشاورزی می توان گفت یک گرم از آکوازورب PR 3005 قادر به جذب 150 تا 200 میلی لیتر آب می باشد. PH آب تا حدود اندکی ( 5 تا 10 درصد ) قابلیت جذب آب این پلیمر را کاهش میدهد. لازم به یادآوری است که PH واحد سنجش تجمع نمک نبوده و یک PH خنثی لزوما به این معنی نیست که آب دارای املاح زیاد نیست . در محلول 8 درصد کلراید کلسیم ظرفیت جذب این محلول 10% کاهش داشته و در صورت وجود آهن و آلومینیوم بر سطح خارجی این پلیمر پوسته ای تشکیل می گردد که تا حدود زیادی از توانایی جذب آب آن می کاهد. چناچه اب جوش برای مدت زمانی نه چندان زیاد در تماس با آکوازورب قرار گیرد تغییری در وضعیت آن ایجاد نمی کند.
در صورتیکه این محصول در برابر PH زیاد قرار گیرد ممکن است سبب هیدرولیز شدن محصول تاثیر محدودی بر کارایی آن خواهد گذاشت.آب جذب شده توسط پلیمر بطور ثابت و بدون هیج تاثیری در مقابل فشار ( تا بیش از 5 بار BAR ) از خود مقاومت نشان می دهد . مقاومت و پایداری این پلیمر در مقابل فساد پذیری متغیر بوده و بستگی به عوامل مختلف دارد. در شرایط هوازی امکان فساد بسیار کم است و پلیمر میتواند به نحو مطلوبی برای حداقل مدت 5 سال کارایی داشته باشد. در شرایط غیر هوازی پلیمر بوسیله یونهای آهن دو ظرفیتی که توسط عمل احیاء باکتریهای سولفیت شده انجام شده است شکسته میشود. پلیمرهایی که کیفیت بهتری دارند در مقابل این گونه فساد حساس تر می باشند و دلیل آن کاهش فاصله اتصال های بین اتمی مولکول پلیمر می باشد. اگر شرایط هوازی وجود داشته باشد SNF میتواند انواع مقاوم تری که در شرایط غیرهوازی مناسب باشند ارائه نماید.
• آکوازورب PR 005 : پلیمری جاذب آب با خواصی مخصوص و موارد کاربردی که استفاده از پلیمر از محصولات شرکت PR 3005 به دلیل شرایط آب و منطقه ای اقتصادی نمی باشد.
• آکوازورب PR 9910 : یک پلیمر جاذب آب با خواص آندی که میتوان از آن در شرایط مخصوص کشاورز ی که ثبات دراز مدت نیاز نباشد استفاده نمود.
• آکوازورب PR 3005K : یک فرم تغییر یافته از پلیمر استاندارد 3005 می باشد که برای حفاظت گیاه در مقابل نمک و اشعه ماورائ بنفش بکار میرود.
• آکوازورب EN 533K : یک محلول املسیونی با موارد استفاده در ترمیم ریشه و خاک.
• آکوازورب PR 3005K GEL : یک فرم ژله ای مانند از PR 3005 میباشدکه مخصوصا در ترمیم ریشه گیاهان بکار میرود.
مکانیزم آکوازورب PR 3005 :
این پلیمر بصورت پودر سفید که که اندازه آن از 3 میلیمتر تا چند میکرون می رسد و این اندازه بستگی به درجه پلیمر دارد و تهیه میشود و در تماس با آب هیدراته گشته و بصورت یک ژله ناقل آب در میاید. با این حال تمامی ذرات بصورت مجزا باقی مانده و میتوانند تا 500 برابر وزن خود آب را در خود ذخیره کنند و موجب افزایش حجم ذرات تا 500 برابر میگردد، برخلاف بیشتر مواد که هیدراته گشته و دیگر بصورت اولیه خود نمی مانند، آکوازورب ها ی PR 3005 قابل برگشت به صورت اولیه می باشد. بازیابی آب را میتوان با روشهای مختلف مانند گرم کردن و یا فشار انجام پذیر ساخت. فشاری که در سیستم ریشه ای گیاه وجود دارد به مقدار کافی برای جذب این آب بوده و در نتیجه این پلیمر مانند یک تانک داخل آب عمل میکند که میتواند در دفعات زیادی پر و خالی گردد.
ویژگیهای آکوازورب PR 3005 :
این پلیمر برای جذب مقدار آب و ثبات در شرایط مختلف خاک طراحی شده و آن را میتوان با خاک بصورت خشک یا هیدراته ( خیس ) مخلوط کرد که موجب افزایش قدرت جاذبه خاک نسبت به آب، کاهش در مقدار آب هدر رفته، رشد گیاه و همچنین کاهش در مرگ و میر گیاهان میشود. آکوازورب PR 3005 میتواند تا 500 برابر وزن خود، آب را به خود جذب نماید . در آبهایی که دارای نمکهای معدنی میباشند، مقدار آب جاذب متغیر می باشد. این پلیمر با کودهای شیمیایی محلول در آب سازگار بوده و موجب از بین رفتن آنها در خاک نمیشود.
موارد استفاده:
این پلیمر باعث اصلاح ساختار خاک و در نتیجه کاهش در مقدار لیچینگ Leaching ( شستشوی مواد معدنی مورد نیاز گیاه در خاک به اعماق زمین) و افزایش رسیدن سطح مواد غذایی و همچنین آب به ریشه می گردد. افزون بر اثر اصلاح ساختمان خاک، موجب آبیاری بهتر سیستم ریشه و کاهش در تراکم خاک میشود و لذا مقدار آب مصرفی را میتوان کاهش و در مقدار اب نفوذی به اعماق زمین و با تبخیر آب به هوا تغییراتی بوجود آورد. همچنین میتوان زمانهای آبیاری را 2 تا 3 برابر افزایش داد. این خاصیت نگهداری آب در خاک موجب حفاظت گیاه در مقابل خشکی دراز مدت میشود که این خاصیت برای مناطقی که به علت بارش گاه به گاه باران کشت و زرع محدود میباشد خیلی مهم است. در صورت استفاده صحیح، درصد جوانه زنی و رشد سریع ایجاد، که این رشد سریع موجب پشت سرگذاشتن فصول مخصوص آفات نیز میگردد . با استفاده از نوع پودر و یا ژله بصورت مختلط حتی میتوان از مرگ و میر گیاهی که در اثر تغییر مکان گیاهان بوجود می آید جلوگیری نمود.
در حمل و نقل درازمدت گیاهان میتوان از این گونه پلیمرها بصورت مخزن آبی که نه چکه می کند و نه ریزش دارد استفاده نمود. با استفاده از مخلوط کودهای محلول شیمیایی با آکوازورب PR 3005 میتوان حالت کود دهی یکنواختی که موجب جلوگیری از وارد آمدن شک ناگهانی به گیاه شود را بوجود آورد. این پلیمر را میتوان با کودهای حاصلخیز کننده مخلوط و با افزایش آبیاری همان تاثیر را در رشد گیاه مشاهده نمود. همچنین استفاده از این پلیمر همراه با مالچ سبب کاهش در مقدار آبیاری است.

مکمل های خاک :
استفاده از مکمل های پلیمری در ترمیم خاک برای سالیان دراز مورد بررسی قرار داشته و اینک این محصولات که دارای وزن مولکولی سنگین میباشند را میتوان بصورت اقتصادی تهیه نمود. کاربرد این مکمل ها را میتوان به سه گروه مختلف کنترل در فرسایش ، ترمیم خاک، و جلوگیری از ترک خوردگی زمین و بالاخره ثبات خاک تقسیم نمود.
کنترل در فرسایش :
ترمیم سطحی و کم عمق برای بهینه سازی در نفوذ آب به خاک همزمان با ترمیم لایه های رویی از جمله کارهای این پلیمرها می باشند. تاثیر مرکب این دو خاصیت موجب کاهش مقدار آبهای روان و افزایش در قدرت جذب آب در خاک و بنابراین کاهش دادن فرسایش و تصحیح رشد گیاهان می باشد.
جلوگیری از ترک خوردگی :
در بعضی از خاکها ترکهای بزرگی که موجب جلوگیری رویش دانه و مخصوصا رشد قبل از موعد ریشه می شوند بوجود می آید. از این گونه پلیمرها میتوان برای جلوگیری از ترک خوردگی بصورت سطحی و یا برای ترمیم ساختمان ضعیف خاک به صورت نیمه عمیق استفاده نمود.
ثبات خاک :
این پلیمرها معمولا برای بهینه سازی و ترمیم ساختمان ضعیف خاک بکار می روند. برای بدست آوردن بهترین نتیجه عمل، نیاز به چند مکمل پلیمری و هر ماده نیاز به آزمایش مجزا دارد. بهر حال شرکت SNF میتواند یک سری پلیمرهای آندی و کاتدی با وزن مولکولی سنگین و یا سبک را برای این منظور ارائه نماید.

انطباق پذبری با کودهای شیمیایی :
صرفنظر از توانایی ذخیره سازی آب،پلیمرها بطور همزمان مواد غذایی محلول در آب را ذخیره نموده و به گیاه می رسانند. با این حال نباید فراموش کرد به علت وجود املاح از قابلیت آن کاسته می گردد. زیاد بودن مواد معدنی موجود درآب سبب کم شدن ظرفیت جذب آب شده بنابراین در چنین شرایطی لازم است میزان مصرف آکوازورب را افزایش دهیم . مواد شیمیایی که براین پلیمر اثر میگذارند عبارتند از:
آهن، فسفات و آهک. در خاک هایی که دارای املاح زیاد هستند باید جهت ذخیره مناسب آب مقدار آکوازورب را تا 4 برابر افزایش داد. میزان طبیعی استفاده از کود شیمیایی نباید بیش از حد تعیین شده باشد و نباید پلیمر را با کود شیمیایی مخلوط کرد بلکه بایستی به آرامی و کم در اختیار گیاه قرار گیرد . مواد غذایی به آهستگی توسط آکوازورب در دسترس گیاه قرار میگیرد . در صورت وقوع بارندگی شدید نیز این مواد شسته نشده و با استفاده از آن میتوان به نحو موثری برای جلوگیری از بین رفتن مواد غذایی مورد نیاز گیاه بهره جست. آکوازورب 3005 می تواند همزمان به عنوان منبع غذایی گیاهی و عامل رشد و حمایت از گیاه در مقابل استرس ناشی از کم آبی عمل نماید.
حمل و نقل گیاهان به نواحی دور دست:
انتقال گیاهان به نواحی دور دست کاملا رایج در بازاریابی کنونی است. آنچه مسلم است مشکل عمده در این کار دسترسی کافی گیاه به ذخیره آبی است که به همین منظور از اکوازورب جهت تامین آب مورد نیاز گیاه استفاده می کنند. آب جذب شده در این ماده این امکان را می دهد که گیاه تا یک ماه بدون اینکه نیاز به آب دیگری داشته باشد طاقت خود را حفظ نماید.
مالچ پاشی درختان و درختچه ها :
به منظور کاهش آبهای سطحی و بهتر شدن انتقال مواد غذایی به ریشه های کم عمق گیاه، مالچ پاشی به دور بعضی از انواع درختان و بوته ها عملی کاملا عادی و رایج است. مالچ اکوازورب میتواند تا 90 درصد از تبخیر آب بکاهد. برای تمامی درختچه ها و درختانی که دارای ریشه های کم عمق هستند می توانید از این روش استفاده کنید.

پوشاندن بذر:
نوع دیگری از اکوازورب کع دارای ذرات بسیار ریز ( نوع C ) هستند که برای پوشش بذرها از آن استفاده میشود. ازاین ماده میتوان در جهت گسترش بذرهای پنبه، یونجه و غلات بهره برداری نمود. این ذرات با پوشاندن سطح بذرها باغعث افزایش عمل جوانه زنی آنها تا 25 درصد می گردند. با کم شدن زمان جوانه زدن رشد ریشه در مراحل اولیه بهبود یافته بطوریکه میتوان در ظرف 2 تا 3 هفته نتیجه را ملاحظه کرد.

،فروش کوکوپیت ، قیمت سوپرجاذب ، فروش سوپرجاذب ، قیمت کوکوپیت ، ضد یخ طبیعی گیاهان ، کراپ اید ، اکوپیت ، پیت ماس ، فروش ضد یخ طبیعی گیاهان ، قینت پیت ماس ، فروش کراپ اید ، قیمت پیت ماس ، سیلیکاژل ، فروش اکوپیت ،فروش کراپ اید ، فروش سیلیکاژل ، گلخانه ، تجهیزات گلخانه ، خاک ژله ای ، تفاوت کوکوپیت و پیت ماس ، مقاله ، جهاد کشاورزی ، کاهش مصرف آب ، دریپر ، فروش دریپر ، کود ، فروش کود ، سموم ، فروش سموم ، قیمت ضد یخ طبیعی گیاهان

دیدگاه ها بسته شده است