تاثیر استفاده از آکوازورب روی نیشکر

گرمازدگي در گياهان
آوریل 10, 2016
طرح توجیهی استفاده از سوپر جاذبهای کشاورزی
آوریل 10, 2016

 

بررسي تاثیر استفاده از آکوازورب روی نیشکر

 

افزایش محصول

 

استفاده بهینه از آب

 

سپتامبر 2009

 

استفاده از آکوازورب TM در فاروها در زمان کاشت، نتیجه بهتر و بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به زمینهای مسطح دارد .

موسسه تحقیقات صنعت شکر Mauritius

ماده استفاده شده در آزمایش: آکوازورب TM تولید شرکت SNF فرانسه

محل اجرای آزمایش: فاروها

نوع خاک: خاک شنی

اجرا کننده: نماینده شرکت SNF فرانسه در تایلند

استفاده از آکوازورب TM به صورت خشک و هیدراته در فاروها

 

افزایش محصول در شرایط آبیاری بارانی

استفاده از آکوازورب TM در شرایط آبیاری باعث افزایش در تولید نی (چوب) و همچنین شکر می شود، با استفاده از 15 کیلوگرم در هکتار نتایج بسیار جالبی به دست آمد که نه تنها روی تولید مواد ارگانیک (آلی) تاثیر می گذارد، بلکه به طور چشمگیری در مورد افزایش تولید شکر قابل لمس بود .

Tonnage of sugar cane per hectare

AquazorbTM rate (kg/ha) 

 

0                   5                 10                  15 

First cut                                                 38,9              39,1            45,2               41,2

Second cut                                             22,3              23,4            25,6               31,5

Total                                                        61,2             62,5             70,8               72,8

Increase                                                              +2,1%          +15,6%          +19,0%

Tonnage of sugar per hectare 

First cut                                                  5,6                5,8              7,0                   6,5

Second cut                                              2,7                2,7              3,3                   3,9

Total                                                        8,3                8,5             10,3                10,4

Increase                                                             +2,4%          +24,0%          +25,3%

برداشت نیشکر در هر هکتار (تناژ)

برداشت شکر در هر هکتار (تن)

تاثیر آکوازورب روش نیشکر   بازگشت سرمایه در شرایط آبیاری بارانی 

شکر مازاد (kg)    آکوازورب TM

  1. تولید شکر (t/ha)
  2. افزایش محصول (kg/ha)
  3. بازگشت سرمایه (kg/kg)

–         در حالتی که میزان استفاده از آکوازورب در پائین ترین حد قرار داشت، سود حاصله ناشی از برداشت اضافه شکر، هزینه ها را جبران کرد .

–         در حالتی که 10 و 15 kg/ha از آکوازورب استفاده شده سود حاصله چندین برابر هزینه استفاده از آکوازورب را پوشش داد .

–         با توجه به قیمتهای اخیر بازار برای شکر، بازگشت سرمایه در همان سال اول امکان پذیر است .

Extra Sugar (kg) Aquazorb TM (kg)

                                                    AquazorbTM rate (kg/ha) 

 

                                                    0                      5                 10                  15 

Sugar yield (t/ha)            8,3               8,5               10,3                 10,4

Increase (kg/ha)                          +200            +2000          +2100

                        Return On Investment                          40                200              140

 

آبیاری: استفاده بهینه از آب مصرف 

تحت شرایط آبیاری، تفاوت چشمگیری در برداشت مجصول با استفاده از آکوازورب مشاهده نشد با این وجود، آبیاری بین 20 تا 40% کاهش یافت و این امر مرهون جذب و حفظ آب توسط آکوازورب میباشد .

بازگشت سرمایه در استفاده از آکوازورب در شرایط آبیاری به عوامل مختلفی بستگی دارد:

  1. صرفه جویی در مصرف آب
  2. صرفه جویی در مصرف انرژی و ماشین آلات
  3. صرفه جویی در مصرف کارگر
  4. کاهش خطر sodification

 

Extra Sugar (kg) Aquazorb TM (kg)

                                                    AquazorbTM rate (kg/ha)                                                  

 

                                                    0                   5                 10                  15 

First cut                           12,0             12,3             12,4               11,8

         Second cut                        6,2               6,9                   6,9                 6,1

Total                                18,2             19,2             19,3               17,9

Increase                                                                                   No significant differences

 

آزمایش آکوازورب روی نیشکر در تایلند 

در آزمایش انجام شده توسط توزیع کننده شرکت SNF در تایلند، 25% افزایش در برداشت شکر با استفاده از kg/ha 20

 آکوازورب

 

روی نیشکر TM خلاصه آزمایش انجام شده آکوازورب  

بازگشت سرمایه در همان سال اول در شرایط آبیاری بارانی رخ داد .

بهره وری بهتر از آب در شرایط آبیاری

دیدگاه ها بسته شده است