کاشت همزمان گندم دیم و سوپر جاذب
آوریل 10, 2016
افزایش مقاومت به شوری در سپیدار
آوریل 10, 2016

روش کاشت در اراضي ديم شيب دار

 

احداث حوزه هاي آبگير

حوزه هاي آبگير جهت جمع آوري آب باران از سطح و هدايت آن به پاي درخت که در پايين ترين سطح هر حوزه کاشته مي شود احداث ميگردند.

استفاده از آنها در اراضي ديم شيب دار باعث مي شود عمده آب باران از سطح به سمت ريشه درخت هدايت شود. در صورت استفاده از فيلترهاي شني در هر درخت و همچنين استفاده از سوپرجاذب ها همراه با احداث اينگونه حوزه هاي آبگير بهترين بهره وري آب در استفاده از آب باران حاصل ميگردد.

در اشکال زير انواع حوزه هاي نيم دايره و مربعي مشاهده مي شود.

 k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

احداث چاله مناسب کاشت

چاله ايي به ابعاد 1*1*1 متر مربع که در ته آن کاه و کلج استفاده شده باشد با خاکي مخلوط با مقدار مناسب سوپر جاذب در حوزه هاي فوق بهترين نتيجه را از لحاظ بهره وري و حفظ آب در پي خواهد داشت.

k8

k9

استفاده از فيلتر شني به هدايت مناسب آب جمع شده از سطح حوزه ها و انتقال سريع آب به اطراف ريشه و جذب مازاد آب توسط سوپر جاذب کمک نموده و حداکثر استفاده از آب باران را در اين روش امکان پذير مي نمايد.

k10

دیدگاه ها بسته شده است