بذر گوجه فرنگی PANDA
ژانویه 15, 2017
بذر خربزه آرین ARIAN
ژانویه 15, 2017
Show all

بذرخربزه پرشین (بالدو BALDO)

تیپ گالیا، هیبرید، متحمل به سفیدک پنهان وفوزاریوم، رنگ پوست زرد با توری بندی مناسب، مغزمیوه متراکم که سبب افزایش ماندگاری پس از برداشت، مناسب برای صادرات طعم بسیار شیرین، میوه گرد و دارای عملکرد بالا، وزن میوه 1/5 تا 2/5 کیلوگرم

محصول شرکت : GENTO
کشور : ترکیه

دسته: