بذر خیار Y.TOP
ژانویه 15, 2017
Show all

بذرخیار Y.GREEN

پرگل (5-3 گل در هر گره )، متحمل به سفیدک، فوزاریوم و ویروس CMV و ZYMV و گرما و طول میوه 18-16، رنگ سبز متوسط، مناسب پاییز بهار و تابستان، انبار مانی بالا

نان شرکت : GENTO

ساخت کشور : ترکیه

دسته: