بذر خیار KAPTAN
ژانویه 15, 2017
بذرگوجه فرنگی TOPRAK
ژانویه 15, 2017
Show all

بذرگوجه فرنگی ATOM

تیپ کوکتل، وزن 10 تا 12 گرم، رنگ قرمزبراق، مدور با عملکرد بالا، متحمل به نماتد و TYLCV و عمر انبار مانی بالا

محصول شرکت : GENTO
کشور : ترکیه

دسته: