بذرخربزه پرشین (بالدو BALDO)
ژانویه 15, 2017
بذر فلفل زارا ZARA
ژانویه 15, 2017
Show all

بذر خربزه آرین ARIAN

تمامی مشخصات بذر پرشین را دارا بوده با تفاوت وزن 2 تا 4 کیلوگرم

محصول شرکت : GENTO
کشور : ترکیه

دسته: