بذر خیار Y.TOP
ژانویه 15, 2017
بذرگوجه فرنگی ATOM
ژانویه 15, 2017
Show all

بذر خیار KAPTAN

دارای بوته های قوی، فاصله بندها کوتاه، 3-2 گل در هر گره، رنگ میوه سبز متوسط، میانگین طول میوه 13-11 سانتیمتر، مناسب برای کشت بهاره و پاییزه و متحمل به سرما، انبار مانی بالا

محصول شرکت : GENTO
کشور : ترکیه

دسته: