بذرخیار Y.GREEN
ژانویه 15, 2017
بذر خیار KAPTAN
ژانویه 15, 2017
Show all

بذر خیار Y.TOP

تعداد گل در هر گره 3-2 عدد، مناسب کشت در پاییز و بهار، متحمل به سفیدک، فوزاریوم و ویروس CMV و ZYMV و طول میوه 18-17، رنگ میوه سبز متوسط، متحمل به سرما

محصول شرکت : GENTO
ساخت کشور : ترکیه

دسته: