بذرگوجه فرنگی سرن CEREN
ژانویه 15, 2017
بذر گوجه فرنگی فضای بازY.KING
ژانویه 15, 2017
Show all

بذر گوجه فرنگی فضای باز Y.LORD

مناسب کشت فضای باز، شکل میوه گرد، بسیار سفت و گوشتی، به رنگ قرمز تیره، دارای قابلیت هم رسانی میوه ها، سایز بوته متوسط، وزن میوه 200-180گرم و پوشش برگی زیاد، متحمل به بیماریهای فوزاریوم، ورتیسیلیوم، آنتراکنوز، مقاوم به دماهای بالا در شرایط نامساعد جوی

محصول شرکت : GENTO
کشور : ترکیه

دسته: