بذر گوجه فرنگی فضای باز Y.LORD
ژانویه 15, 2017
بذر گوجه فرنگی PANDA
ژانویه 15, 2017
Show all

بذر گوجه فرنگی فضای بازY.KING

مناسب کشت فضای باز، شکل میوه مکعبی کشیده، بسیار سفت و گوشتی ،به رنگ قرمز تیره، دارای قابلیت هم رسانی میوه ها، سایز بوته متوسط، وزن میوه 160-140 گرم و پوشش برگی زیاد. متحمل به بیماریهای فوزاریوم، ورتیسیلیوم، آنتراکنوز، مقاوم به دماهای بالا در شرایط نامساعد جوی

محصول شرکت : GENTO
کشور : ترکیه

دسته: