کود Carba K
فوریه 26, 2017
کود Carba Mn
فوریه 26, 2017
Show all

کود کاربا آیرن Carba Iron

کود کاربا آیرن Carba Iron

(کود مایع آهن)

آهن آواگرو در تشکیل کلروفیل، فعال سازی سیستم های فتوسنتز، متابولیسم پروتئین و کاهش نیترات نقش های مهمی دارد. این کود غنی شده با آمینو اسیدهای کلاته است که جهت رشد و نمو بهتر گیاه بسیار موثر می باشد.

درصد عناصر

آهن محلول (Fe)

5

اسید آمینه

0/1

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

150-200 میلی لیتر در هر 100 لیتر آب

5-7/5 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: