کود کاربا زیمکس Carba Zmax
فوریه 26, 2017
کود ضد سرما Salica sar
مارس 14, 2017
Show all

کود کاربا کلسیم Carba Cal 9+B

کود کاربا کلسیم Carba Cal 9+B

(کود مایع کلسیم)

این عنصر سبب استحکام بافت میوه، افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی، فعال کننده آنزیم های گیاهی، شروع فرایند جوانه زنی و استحکام دیواره سلولی می شود.

بر در تقسیم سلولی بافت های مریستمی، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافت های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربنی، انتقال و سرعت حرکت کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت های گیاهی، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پکتین، تشکیل دیواره سلول و لوله گرده و نقل و انتقال مواد محلول در بین سلول ها نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

این کود تحمل گیاهان را به تنش های شوری، خشکی و یخ زدگی می افزاید. همچنین مصرف این کود مانع از پوسیدگی سبزیجات، لکه برگی در درختان سیب، ترک خوردگی در آلو، گیلاس و انار و پوسیدگی داخل کلم و کرفس می شود.

قابلیت اختلاط: در صورت اختلاط با سایر کودها و سموم ابتدا در سطح محدودی آزمایش شود. این ترکیب با کودهای فسفاته و سولفاته سازگار نمی باشد.

درصد عناصر

کلسیم (Cal) 12
بر (B)

0/2

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

200-300 میلی لیتر در 100 لیتر آب

10-20 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: