کود کاربا آیرن Carba Iron
فوریه 26, 2017
کود کاربا زیمکس Carba Zmax
فوریه 26, 2017
Show all

کود Carba Mn

کود Carba Mn

(کود مایع منگنز)

منگنز در فعالسازی آنزیمهای مهمی در گیاه نقش اساسی دارد. کمبود منگنز در خاک های قلیایی بیشتر دیده می شود. غلات، پیاز، خیار، گوجه، سیب زمینی، چغندر، هلو، ارقام مختلف مرکبات، سیب و گیلاس حساس ترین گیاهان نسبت به کمبود این عنصر هستند.

با مصرف کود مایع منگنز آواگرو عوارض ناشی از کمبود این عنصر برطرف شده و با افزایش سطح کلروفیل، عملکرد محصول را می افزاید.

درصد عناصر

منگنز (Mn)

6

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

100-150 میلی لیتر در هر 100 لیتر آب

20-25 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: