کود Carba N
فوریه 26, 2017
کود Carba K
فوریه 26, 2017
Show all

کود Carba P

کود Carba P

(کود مایع فسفر)

فسفر مهمترین عنصر در انتقال انرژی گیاهان میباشد. فسفر موثر در تشکیل گل، دانه بندی، زودرسی محصول غلات، ریشه زایی و عملکرد محصول است. در صورت کمبود این عنصر، میزان انبارمانی محصول کاهش می یابد. کود مایع کاربا فسفر، بسیار سریع جذب گیاه شده و نیاز گیاه را برطرف می کند.

 

درصد عناصر

فسفر (P2O5)

 

21

نیتروژن (NH2)

5

 

توصیه مصرف:

نحوه مصرف در درختان میوه، تاکستانها، صیفی و محصولات زراعی

محلول پاشی

در آب آبیاری/خاکی

200-250 میلی لیتر در هر 100 لیتر آب

10-15 لیتر در هکتار

(تکرار به صورت روزانه بسته به نیاز گیاه)

 

کشور: ترکیه

دسته: کود

دسته: